Læringsmål 1 - Kinæstetiske øvelser

kinæstetisk

Opgaver hvor du bruger hele kroppen.

Genfortæl hvor stenen kommer fra ved at lave et lille rollespil og efterfølgende spille det for jeres klassekammerater. Start med at snakke om historie:
- Hvad sker der?
- Hvem er med i historien
- Hvem skal spille rollerne og hvad skal de sige?
- Skal I bruge kostumer, sværd og andre ting?

Øv jer derefter og opfør derefter Rollespillet for jeres klassekammerater.
ForsideRammebog og læsehæfteRepetitionsøvelserKAPFormidlingsopgaverJelling i dag