Om Jellingstenen.dk

Undervisningsmaterialet tilgodeser elevernes mange måder at lære på og tager afsæt i teorien om læringsstile. At materialet tager afsæt i læringsstile betyder, at eleverne præsenteres for forskellige indlæringsværktøjer omkring de samme mål og emner, og disse kan med fordel anvendes både i sin helhed, men også som delelementer i et undervisningsforløb. Materialet indeholder de flowfremmende faktorer som synlige mål, løbende feedback/tilbagemeldinger på, hvordan eleverne klarer sig samt mulighed for at justere sværhedsgrader og få balance mellem udfordringer og viden.

Materialet er opbygget i moduler og rammesætter aktiviteter og opgaver på baggrund af faglige læringsmål. Designet understøtter synergien mellem teorien om læringsstile og brugen af digitale medier. Eleverne bevæger sig i løbet af undervisningsforløbet fra at være forbruger til at blive producenter. Først tilegner de sig viden om emnet og underbygger denne gennem flere forskellige repetitionsspil. Derefter bliver de producenter, når de selv skal til at anvende og formidle deres viden ved hjælp af digitale medier.

Opbygningen betyder, at eleverne kommer til at arbejde med en bred vifte af kommunikative aspekter indenfor mange forskellige formidlingsgenrer, heriblandt filmproduktion, radioindslag og andre præsentationsværktøjer. Derfor indeholder materialet konkrete forslag til formidlingsopgaver i forhold til anvendelse af enhed og program, læringsstil og læringsmål. På den måde videre formidler hver enkel elev sin viden inden for det emne, eleven finder mest interessant, ved at kombinere læringsstil og digitale medier.

Materialet er udviklet til undervisning i faget historie, hvor Jellingstenen indgår som kanonpunkt i 1. forløb – 3. – 4. klassetrin. Materialets sværhedsgrad bevirker dog, at det vil være fordelagtigt at anvende på mellemtrinnet, ligesom det med fordel vil kunne indgå i et tværfagligt samarbejde inden for fagene: kristendom, matematik, dansk og billedkunst. Trinmålene for materialet er beskrevet såvel for 3. - 4. klassetrin som til 5. – 6. klassetrin. Tidsforbruget på materialet anslås til at være 20 timer.

Eleverne får med materialet mulighed for i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 for Historie at:

Materialet er lavet, så det understøtter elevernes udvikling af deres evne til at læse, lytte, fortælle, genfortælle, beskrive, illustrere, rekonstruere og dramatisere.

Materialet finder du her: www.jellingstenen.dk

Jellingstenen.dk er udviklet i samarbejde med:

         

For de smukke, meget illustrative og anskueliggørende illustrationer og veludførte animationer skal der lyde en stor tak til Benni Schouw Andreasen, der har sat stregerne og Ida Schouw Andreasen, der har farvelagt og animeret dem.

Til sidst skal der også lyde en stor tak til 4.A og 4.B på Hattingskolen for at melde alle de fejl ind som de fandt under deres arbejde med materialet. Tak for jeres store indsats :o)

Alt indhold, herunder tekst, illustrationer, film og lyd på Jellingstenen.dk er udgivet under Creative Commons licensen cc-by. Dette indhold må derfor gengives og bearbejdes i overensstemmelse med Creative Commons licensens vilkår. Ved gengivelse og bearbejdning af illustrationer skal desuden krediteres "Illustration cc-by Jellingstenen.dk af Ida og Benni Schouw Andreasen"

Læs vilkår om Creative Commons licensen cc-by her https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da

ForsideRammebog og læsehæfteRepetitionsøvelserKAPFormidlingsopgaverJelling i dag