Læringsmål 3 - repetitionsøvelser

Du skal kunne fortælle, hvor og hvordan man har rejst i vikingetiden.

Du kan vælge at lave øvelser hvor du skal bruge øjnene, det vil sige at du skal læse og måske også skrive.

Eller du kan vælge øvelser hvor du skal bruge ørerne, det vil sige øvelser med lyd.

Du kan også lave øvelser hvor du skal bruge hænderne - eller musen - til at svare.

Og til sidst kan du også vælge øvelser hvor du skal bruge hele kroppen. Det vil være noget man gør i klasselokalet eller udenfor.

 

Visuel

Visuelle opgaver

- brug øjnene.

Auditiv

Auditive opgaver

- brug ørerne.

taktil

Taktile opgaver

- brug hænderne.

kinæstetisk

Kinæstetiske opgaver

- brug hele kroppen.

ForsideRammebog og læsehæfteRepetitionsøvelserKAPFormidlingsopgaverJelling i dag